Kunstsammlung :: ARTIFACT

GALERIE ÄNNE ABELS, KÖLN
CZW DTV 467
KÜNSTLER: PICASSO PABLO

KATEGORIE: PLAKATE-TEXTPLAKATE

AUSSTELLUNGSZEITRAUM: 15. FEBRUAR - 21. MÄRZ 1964

AUSSTELLUNGSORT: GALERIE ÄNNE ABELS, KÖLN

BLATTGRÖßE(B x H): 68.0x48.0